Posts Tagged ‘sakarya İslami Düğün Organizasyonu’

Harem’de her türden eğlence ve oyun havasının meşru-gayr-ı meşru demeden yapıldığı iddiası doğru mudur?(*)

Önce şunu ifade edelim ki, “Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir; harama girmeye hiç lüzum yoktur.” kâidesince, İslâmiyette de eğlence vardır. Bu eğlence, meşru dairenin sınırları içinde kalmak şartıyla, erkekler ile erkekler arasında, kadınlar ile kadınlar arasında veya mahremiyet düsturlarına riâyet edilerek birbirine yasak olmayan kadınlar ile erkekler arasında yapılabilir. Mesela bir aile reisi, hanımı ve çocuklarıyla meşru dairede eğlenebilir.

Aynen bunun gibi, Harem-i Hümayun denilen Padişahların evi de bir aile yuvasıdır. Padişah, eşleri ve çocuklarıyla birlikte meşru olarak elbetteki eğlenebilecektir. Bu aile eğlencelerine, Padişah’ın karı-koca hayatı yaşadığı câriyeler  de katılabilecektir. Elbette ki bu eğlenceler, Harem’in müsait bir yerinde ve mesela Hünkâr sofrasında yapılacaktır. Ancak bir kısım kitaplarda tasvir edildiği gibi, duvarlarındaki âyet ve hadisler, tasvir edilen eğlencelere müsaade etmeyeceği malumunuz. İkince olarak, meşru dairenin sınırları, tasviri belli çevrelerce yapılan eğlencelere müsaade etmemektedir.

Şunu da ifade edelim ki, bu salonda aile toplantıları yapılması, yabancı kadınlar bulunmamak şartıyla ailenin yanında padişahın, kadın efendilerin, çocuklarının, câriyelerin ve benzeri haram olmayan kimselerin de bulunduğu meclislerde İslâma aykırı olmayacak şekilde ilahiler söylenmesi, sazlar çalınması ve hatta meşru dairede gülünüp eğlenilmesi elbette ki inkar edilemez. Zaten biz de bu salonu, Harem’in oturma odası ve misafir ağırlama salonu diye tarif ettik.Burada ne gibi eğlencelerin yapılabileceğini Sâfiye Ünüvar’dan okuyabileceğiniz kısa harem hayatından anlamak mümkündür.

(*) Bilinmeyen Osmanlı (s.338-339)

 

 

İslâmi tarzda düğünler, dini etkinlikler

 

Sakarya Semazen İletişim;

0535 305 78 35